Dávat a brát

Život není o tom, že si neustále jenom berete, aniž byste také dávali. Nejsou o tom vztahy, není o tom lidská komunikace a interakce, není o tom ani celá společnost = jakmile se omezíte jenom na braní nebo dávání, uvádíte svůj život do nerovnováhy, a buď zanedbáváte svůj osobní čas, jako v případě toho, že pro lidi děláte první a poslední, na druhé straně zase z lidí, kteří vám to dovolí, ať už kvůli pozici či vlivu, děláte otroky vaší vůle a sami si tak šlapete cestičku do pekla, protože jakmile se stane nemilá věc, tak si všichni vzpomenou na to, jak jste je nutili zůstat v práci do 11 večer.
setkání přátel 

Všechno je to vztazích

Byznys, a hlavně úspěšný byznys, to je jeden velký vztah, který máte mezi sebou a spotřebitelem, obchodním partnerem nebo klientem. Řídí se stejnými pravidly jako ten vztah romantický či osobní, stejnými směry a stejnými křivkami. Pokud lžete a podvádíte v životě veřejném a „obchodním“, budete určitě lhát a podvádět v životě osobním. A v onom byznysu se všechno projeví.
zpětná vazba 

A zase ty studie

Zvláště jedna je velmi zajímavá, ta přišla s takovou tezí, kterou následně i potvrdila, že lidé, kteří jsou více otevření druhým, jsou spíše „dávači“, mají mnohem úspěšnější kariéru, ať už je to, co je to.
Hlavní je, dle studie, nikdy nebýt aktivní tím špatným směrem, to znamená, že vás někdo o něco požádá a vy okamžitě jenom kývete hlavou v tom přesvědčení, že karma vám to někdy vrátí – nevrátí. Musíte být trochu sobečtí, i když se rozhodnete dělat dobré skutky pro ostatní. Musíte aktivně říci – dobře, já ti pomůžu, ale tady, tady a možná i tady, ale pak už končím a musíš to zvládnout sám.
obtěžování v práci 
Zkuste takzvané pětiminutové dobré skutky každý den. Nemusí se jednat o žádné heroické scénáře, zachraňování dětí z hořících sirotčinců atd., stačí pouze jenom letmé a krátké projevy náklonosti a uvidíte, že se zlepší nejen váš osobní život a psychický stav, ale také se zlepší i mínění, které o vás vaši spolupracovníci mají.

7 měsíci ago