Máme se obávat zvyšování cen výrobků a služeb

V České republice roste kupní síla, největší nárůst byl zaznamenán zejména v posledních čtyřech letech. Rostou i mzdy zaměstnanců, což se v tomto směru projeví velmi intenzivně, ovšem my Češi jsme značně konzervativní a velice citlivě reagujeme na každou změnu ceny zejména spotřebního zboží a potravin.
ulička v obchodě
V České republice je registrováno několik tisíc e-shopů a zdejší maloobchod lze vnímat jako velice silné konkurenční prostředí, kde i drobný nárůst cen může znamenat odliv dosud loajální klientely. Maloobchodní prodej však neroste tak rychle, jak by si obchodníci představovali, a tak lze očekávat, že budou obchodníci ohledně navyšování cen zdrženlivější. V této branži pochopitelně platí nepsané pravidlo, že menší subjekty ceny drží na obdobné výši, jaké mají oboroví leadeři, a zvyšují cenu teprve tehdy, kdy vzroste právě tam.
malý obchod

Problémy pro malé a střední firmy

Pro malé obchodníky to však představuje často až dramatickou situaci – nechtějí a nemohou zvýšit cenu jako první, velké firmy se také cenu snaží držet na stejné úrovni a tím pádem hrozí menším firmám dokonce existenční problémy. Pro velkou firmu totiž nepředstavuje nárůst mezd, surovin a dodavatelských služeb takové břemeno, jako pro malé obchodníky. Projevuje se to velice výrazně např. v prodeji potravin – malé obchůdky zanikají, i v okolí menších měst rostou obří nákupní centra, a těm se pochopitelně daří. Jedním z příkladů je např. město Opava, zde jsou zastoupeny kromě Makra snad všechny velké obchodní řetězce.
obchod s potravinami
V současné době, v roce 2018, je na trhu nedostatek pracovních sil, v průměru se o jednoho člověka přetahuje pět firem, zatímco ještě v roce 2011 se o jedno pracovní místo ucházelo až 13 lidí. Někteří ekonomové však varují, že tato situace nebude trvat věčně, a že je na obzoru další hospodářská krize. Prozatím je však situace taková, jaká je, a největší dopad to má na chemickou a hutní průmyslovou výrobu, ale i na další odvětví, kde mají navrch především asijské a americké podniky kvůli nižším cenám elektřiny, ropy, uhlí a zemního plynu. Na trhu budou nejvíce profitovat producenti inovativních řešení spojených s technologickou vyspělostí, jež budou pružně reagovat změnou sortimentu na vývoj trhu.

7 měsíci ago