Vliv médií, vliv internetu

Jedním z mála účinků nové komunikační technologie, je tendence k internacionalizaci masové komunikace. Velká přitažlivost sledování internetových zpráv a informací z celého světa vede k procesu kultivace a kulturní asimilaci, jelikož diváky neustále vystavuje selektivnímu pohledu společnosti na všechny aspekty života. Proč vlastně mají lidé sklony uchylovat se k mediálním technologiím? Chtějí zažít smyslové prožitky ve vizuální podobě, chtějí mít reprezentativní sdělení, která jim jsou nabízena jako celek, chtějí mediální realističnost, chtějí být soukromým příjemcem a mají zájem o vytváření interaktivních vztahů. Proč ale touží odkrýt všechna tajemství a vědět o místech, která jsou pro ně vzdálená jak kulturně tak i geograficky?
audio zařízení
Chudší a menší země jsou více otevřené k tomu, aby přijímaly zahraniční mediální produkce. Lidé mohou proti napadení jejich kultury klást odpor, nebo si jí přetvořit tak, aby vyhovovala jejich místní kultuře a dále jí rozšiřovali podle své tvořivosti. Další rozvoj může být kreativní a v některých případech i přínosný. Pokud se kultura dobře ovládne, nemusí silnější kulturní identita oslabit tu slabší
Internetové vysíláníovlivňuje lidskou zkušenost na základě věku, pohlaví i společenského postavení. Je jen na lidech, jak se k tomuto médiu postaví a zda si nechají diktovat podmínky svého života.
pracovní plocha
Médiím byly umožněny změny v komunikačních technologiích (např. satelity), aby distribuovaly obsahy v celosvětovém měřítku stejně jednoduše a rychle jako v malém okrese či regionu i nějaké zemí.
Evropská kulturaje ohrožena nadnárodním importem kultury. Má větší sklon být komercializovanou kulturou. Satelitní prostor jednoznačně ukazuje, jak se mediální kanály a jejich obsah rozpínají po celém světě.
Naše společnost je konzumní společnost. K ničemu pevně nelne, závazky mohou být jen dočasné, žádné touhy v ní nejsou uspokojené, jelikož přijdou další. Jednoduše v ní platí pomíjivost.

7 měsíci ago