Zateplovací systémy

Zateplování domů už dnes není žádnou novinkou, a i majitelé starších nemovitostí toto vylepšení jen vítají. Zejména proto, že se tím ušetří mnoho financí, které by se vydávaly na topení. U zateplovacích systémů je velice důležitá jedna věc, která je v dnešní době hodně zdůrazňována. Je to PAROPROPUSTNOST.
stavba domu s autem
§  Jedná se o komplexní systémy, které jsou složeny z několika vrstev a každá z nich má na prostupnost páry vliv.
Důležitá je volba omítky. Dříve se používaly především minerální omítky, které se skládaly z jádrové a štukové vrstvy. Podle toho, jaké pojivo se používalo, byly to omítky vápenné, cementové nebo vápenocementové. Někdy byly omítky vyztužovány i kovovým pletivem a jako podklad se používaly cementotřískové desky (Heraklith). V současnosti se tyto omítky používají spíše jen při rekonstrukcích a opravách.
–         U novostaveb se zavedly materiály, se kterými se pracuje jednodušeji.
–         U některých staveb se stavitelé navrací opět k tradičním materiálům, jakými jsou například hliněné omítky. Ty se používají ale jen u malé části realizovaných staveb.

Zanedbání zásad se nevyplácí

V současnosti jsou nejběžnějšími materiály akrylát a silikon. Jejich použití je výhodné v tom, je se vyznačují snadnou přilnavostí. Zateplovací systém a povrchová úprava spolu úzce souvisejí. A to zejména z hlediska povrchové přípravy podkladu.
ohořelý dům
§  U zateplovacího systému je potřeba dodržet všechny důležité zásady, protože by se mohlo zkomplikovat pozdější uplatňování reklamací.
§  Jestliže se něco zanedbá, nemusí ani soudní znalec být schopen přesně určit příčinu vzniklého problému.
Důležité je tedy dodržování pokynů pro aplikaci. Stavitelé se často setkávají s tím, že se zanedbává teplota a vlhkost. Oby tyto parametry se mohou během dne výrazně měnit. V některých měsících se může stát, že bude pro práci na domě vhodných jen pár hodin denně.

7 měsíci ago